Работодателите, които желаят да получат средства за периода преди 1.10.2020 г. и отговарят на условията на ПМС № 151/03.07.2020 г. (втори дизайн на мярката 60/40), могат да подават заявление и изискваните към него документи до 17.00 часа на 15 октомври. От Агенцията по заетостта напомнят на вече одобрените работодатели поОще

При засилен интерес преминава приемният ден на зам.-министъра на труда и социалната политика Зорница Русинова в Бургас. Над 15 души проведоха консултации в офиса на ГЕРБ на ул. „Конт Андрованти 5“ в съботния ден. Зам-министърът дискутира различни казуси с гражданите, свързани с мярката 60/40. Срокът за кандидатстване по нея еОще