Български фонд за жените (БФЖ) обявява програма „Ценности“ за финансиране на проекти на организации, работещи на местно, областно или национално ниво в името на защитата, насърчаването и повишаването на осведомеността относно основните права, равенството между половете, ценностите на Европейския съюз (ЕС), върховенството на закона и демокрацията. Общият бюджет на програматаОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още

Инициативата за присъждане на Европейския етикет е в изпълнение на Стратегията за иновации и добро управление на местно ниво на Съвета на Европа, която е приета от Република България и се прилага успешно от 2011 година. България е лидер сред останалите държави-членки на Съвета на Европа в провеждането на процедуриОще

От началото на месец февруари бургазлии могат да кандидатстват за участие в Основната фаза на Интегрирания проект по Програма ЛАЙФ „Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух“, който предвижда да бъдат подменени отоплителните уреди на 1 994 домакинства. От инициативата могат да се възползват живущите вОще

Министърът на регионалното развитие и благоустройството обяви, че кандидатстването за саниране на многофамилни жилищни сгради ще стартира от ноември. Над 1,4 млрд. лв. от Плана за възстановяване и устойчивост ще бъдат вложени в санирането на сгради с минимум 4 самостоятелни жилища и повече от един собственик във всички 265 общиниОще