Успешно приключи пилотната фаза по проекта за подмяна на печките на дърва и въглища с уреди на екологично гориво в Бургас. Резултатите от кампанията бяха съобщени по време на кръгла маса, която се проведе в морския град, на тема „Качество на атмосферния въздух и принос на интегрирания проект към намаляванеОще