Заедно с хилядолетния моряшки опит от поколение на поколение се предават обичаи, вярвания, обреди, станали морски традиции. Ако при откриване на риболовния сезон времето е лошо, никой не се връща в къщи докато морето не се успокои. В 15.30 ч ще разговаряме по темата с Рафи Янчев, който е председателОще