Тече прием на документи от кандидатите за длъжността „Управител на Младежки международен център – Бургас“. Строителството на сградата напредва. Младежкият дом ще се намира на територията на най-големия ни жилищен комплекс „Меден рудник“, където са най-много и младите хора. Кандидатите трябва да представят заявление, автобиография, копие от документи за завършеноОще

Остават точно 10 дни до изтичане на крайния срок на конкурса за избор на оригинално лого на бъдещия Младежки международен център,  който се изгражда до СУ „Петко Росен“ в ж.к. „Меден рудник“. Крайният срок за получаване на проектите е 25.04.2021 г. Целта на настоящият конкурс за графичен знак е създаванеОще

Експерти на Областен информационен център-Бургас взеха участие в церемонията по стартиране на проект „Изграждане на анаеробна инсталация за разделно събрани биоразградими отпадъци на територията на регион Бургас“, ДБФП № BG16M1OP002-2.004-0002-C01, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ 2014-2020. Сред гостите на събитието бяха кметовете на общините Бургас и Поморие Димитър НиколовОще