На 22 май стартира първият прием на проектни концепции, които ще се финансират от Териториалните стратегии по програмите за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Северна Македония 2021-2027 и България-Турция 2021-2027. Крайният срок за подаване на проектни идеи в първата фаза на поканите за проектни предложения по приоритет „Интегрирано териториално развитие“, свързан сОще

Ако сте между 15 и 24 години и искате ли да помогнете на вашата общност да се възползва от зеления преход, кандидатствайте в EUTeens4Green! Инициативата се фокусира върху регионите, които ще бъдат най-засегнати от прехода към климатична неутралност и предоставя възможност на дейности, ръководени от младежи, да се развиват наОще

Два инфраструктурни проекта, финансирани по Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020, предстои да бъдат реализирани в Поморие преди началото на следващия летен сезон. „Изграждане на плаващ музикален фонтан тип „Водно шоу” е наименованието на първия, при който чрез иновативна система от ефекти, посредством съвременни енергоефективни решения за водна, светлиннаОще

Фонда на фондовете (ФнФ) подписа гаранционно споразумение с дъщерното дружество на Българската банка за развитие „ББР Микрофинансиране“ по финансовия си инструмент „Портфейлна гаранция с таван на загубите за микрокредитиране“. Продуктът е насочен в подкрепа на стартиращи компании и социални предприятия (т.нар. бизнеси с мисия). Избраният чрез обществена поръчка посредник –Още