Напредва изпълнението на дейностите по проект „Силата на водата“, финансиран от Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.“, Фонд за устойчиви градове и съфинансиран със собствени средства на Община Бургас. Новият катамаран, закупен с цел подобряване на транспортното обслужване на туристите, е на път да поеме изпълнението наОще