Целите на проектните предложения трябва да бъдат следните: насърчаване на енергийната ефективност; намаляване на емисиите на парникови газове; подкрепа в прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите. Допустимите кандидати са: микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производствотоОще

Основната цел: внедряване на продуктови иновации или иновации в бизнес процесите в тематичните области на Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 г. Допустими кандидати: микро-, малки, средни предприятия и малки дружества с до 499 служители от различни икономически сектори. Допустими дейности: внедряване на иновация в някоя от 5-те тематични областиОще

„Над милиард и 100 милиона лева даде държавата чрез антикризисните мерки от март досега, за да подпомага малките, микро, средните и другите предприятия“. Това заяви министър-председателят Бойко Борисов по време на посещението си в производствена база за хранителни продукти в Цалапица, една от многото фирми у нас, възползвала се отОще