Темите в предаването: През месец ОКТОМВРИ 2020 година предстои да се отвори СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 286 проектни предложения са подадени в рамките на приема по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанстваОще

Изработване на общинска програма за стимулиране на малкия и средния бизнес в Бургас и изготвяне на анализ на засегнатите сектори от местната икономика – това предлагат в извънредна докладна записка проф. Севдалина Турманова – председател на Общинския съвет, Георги Дракалиев – председател на Комисията по общинска собственост и Красимира МарковичОще