Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на киберсигурността. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – ​Нови приложения на AI и други активиращи технологии за оперативни центровеОще

Целите на проектните предложения трябва да бъдат следните: насърчаване на енергийната ефективност; намаляване на емисиите на парникови газове; подкрепа в прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективно използване на ресурсите. Допустимите кандидати са: микро, малки и средни предприятия, регистрирани и извършващи дейност в трансграничния регион в сектора на производствотоОще

Предстои да бъдат отворени още три програми в подкрепа на бизнеса. Едната е насочена към туристическия бранш, а другите две към микро, малки и средни предприятия, преустановили или ограничили дейността си в резултат от приложението на противоепидемичните мерки. Държавата ще предостави помощ на туроператорите и туристически агенти в размер наОще