„В момента ситуацията в Комплексен онкологичен център-Бургас е тежка заради епидемията на коронавируса. Ние продължаваме да работим в нормален темп изключая спирането на плановите операции. Основните отделения „Лъчетерапия“ и „Медицинска онкология“ работят защото онкоболните си изискват лечение“.-заяви за ОБщинско радио „Гласът на Бургас“ проф Христо Бозов-управител на Комплексен онкологичен центърОще