Да бъде оттеглено решението от месец април т.г., относно одобряване и изменение на ПУП на територията на лесопарк „Росенец”, предложиха в извънредна докладна записка № 08 – 00 10439 / 27.07.2020 г. председателят на Общински съвет – Бургас проф. Севдалина Турманова и председателите на постоянни комисии от ГЕРБ в местнияОще

Община Бургас и Дезинфекционна станция – Бургас започват пръскане на зелените площи с препарат против кърлежи. Запознайте се с графика за април-май и спазвайте ограничението да не се влиза в обработения район 24 часа, особено с домашно куче. За унищожаване на кърлежите ще се използва биоциден препарат „АЙКЪН 10КС“, АДВ:ЛАМБДАОще