Министерството на културата набира проекти в областта на визуалните изкуства с краен срок за подаване на документи 28-ми септемви, 2020 година. Общата сума, предвидена за финансирането им, е 500 000 лв. Средствата по новата програма са част от отпуснатите от правителството 5 млн. лв. с ПМС 121 от 12 юни 2020Още