Продължава засаждането на млади дръвчета по улица „Шейново“ и техният брой ще достигне 100. ВиК продължава поетапно да разкопава участъци от нея и подменя старите тръби. Веднага след това на терен влиза Община Бургас, която извършва пълна реконструкция. Изгражда се нова пътна настилка с тротоари, монтира се ново осветление, засаждатОще