Община Бургас внася за гласуване в местния парламент следната оптимизация – Медицински център ІІІ да се влее в много по-големия Диагностично – консултативен център II. Двете дружества така или иначе имат един и същ предмет на дейност и използват една сграда. Община Бургас е едноличен собственик на капитала на „МедицинскиОще