След дълги процедури по съгласуване на инвестиционния проект и приключила обществена поръчка, стана възможно стартирането на ремонтните дейности за модернизация на рибарското пристанище „Северна буна – Несебър“. Началото на строително-монтажните работи беше дадено на 26 март. Проектът, финансиран по процедура BG14MFOP001-1.009 „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покритиОще

Община Бургас напредва с обезпечаването на проектната си готовност за кандидатстване за европейско финансиране по мярката „Рибарски пристанища, кейове за разтоварване, рибни борси и покрити лодкостоянки”. Като място за изграждане на бъдещо ново съоръжение от този вид е избрана местността „Ъгъла“ в землището на кв. „Сарафово“. На това място презОще