Ако имате идея за прилагането на модерни решения за развитието на градската среда, може да ги споделите в специална анкета, която е част от Стратегията за интелигентна трансформация на Бургас 2023 – 2030 година. Проучването има за цел да събере и обобщи информация за степента на прилагане на интелигентни иОще