“ На територията на областта и град Бургас имаме възможност да правим генетични анализи за диагностика на коронавирусна инфекция. Освен това и добър ресурс на антигенни тестове. Имаме възможност и за антителни тестове, но тъй като са с по-ниска степен на достоверност не ги пускаме за широка употреба. Разширяват сеОще