Старата сграда на зала „Младост“ ще бъде превърната в модерен център за спорт и здравословен начин на живот. Това предвижда проектът на Община Бургас „RELAUNCHTOWIN“. Финасирането е спечелено от „Европейска градска инициатива“ и е сред 14-те лауреати на програмата. Отличието бе връчено на официална церемония, състояла се в Брюксел. ОчакваОще

Министерският съвет одобри Интегрираните териториални стратегии за развитие на шестте региона за планиране от ниво 2 – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Югозападен и Южен централен, за периода 2021-2027 година. Те отчитат предвижданията и инвестиционните намерения за развитие за съответния регион и са основа при разработването на схеми за регионалнаОще

През изтеклата седмица Министерството на регионалното развитие и благоустройството, УО на Оперативна програма „Региони в растеж“, проведе работна среща за обсъждане на резултатите от оценката на въздействието от реализацията и за периода 2014 – 2020 и подготовката на новата програма „Развитие на регионите 2021 – 2027г.“. Отчетено беше, че надОще