Поканите са в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения. Общият бюджет на конкурсите е над 200 милиона eвро. В областта на Киберсигурността са отворени 6 конкурса: (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY). 6 конкурса: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07. https://shortly.bg/DsbqN Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025 г.Още

Европейската комисия отвори за кандидатстване две покани за създаване и разпространение на информация в цифров вид и в иновативни аудиоформати от европейски медии. Общият бюджет на поканите възлиза на 9,5 млн. евро. Целта е да се насърчи независимото отразяване на европейски въпроси чрез аудио формати, както и да се предоставиОще

Tова е уникална възможност за градовете да допринесат за ключови дискусии относно градското измерение на политиката на сближаване и да демонстрират своя ангажимент за устойчиво градско развитие. Всички заинтересовани градове от Европейския съюз са поканени да кандидатстват. Европейската градска инициатива (EUI) отправя тази покана за кандидатстване към всички градове вОще

Предстои да бъде качена за обществено обсъждане процедурата за подобряване на капацитета на семейните предприятия и такива от творческите индустрии и занаятите. Тя е част от пакета за подкрепа на българския бизнес по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ (ПКИП). Бюджетът й ще бъде 117,5 млн. лв., съобщиха експерти отОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на киберсигурността. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – ​Нови приложения на AI и други активиращи технологии за оперативни центровеОще

Програма „Пътища към устойчивост“ на Европейския съюз обяви първа покана за проекти по планиране на мерки за устойчивост във връзка с промените в климата. Програмата има за цел да подпомогне поне 100 местни и регионални власти да внедрят в своите планови документи целите на Европейската стратегия за адаптиране към променитеОще

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване от Министерството на здравеопазването Компонент 2 на мярката „Специализация в здравеопазването +“. Бюджетът на операцията е 15 милиона лв. С мярката ще бъде финансово подкрепено професионалното развитие на обучаващи се специализанти в здравеопазването по специалности с най-голям недостиг отОще