Европейската комисия, публикува разпределението на средствата по инструмента REACT-EU за 2022 г. Около 11 млрд. евро (по текущи цени) ще бъдат на разположение по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави- членки на ЕС. Те ще допълнят предоставените им през 2021 г. почти 40 млрд. евро, за прилаганетоОще