Първият главен редактор на радиото е поетът Илия Буржев, който постъпва през 1989 година.  Последната му месторабота преди това е като заместник – главен редактор на сп. „Море“. Авторитета на Радиоцентъра е силно повлиян от присъствието на Илия Буржев – човек на словото, уважаван от бургаската общественост, той съдейства кабелнотоОще