Поканите са в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения. Общият бюджет на конкурсите е над 200 милиона eвро. В областта на Киберсигурността са отворени 6 конкурса: (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY). 6 конкурса: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07. https://shortly.bg/DsbqN Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025 г.Още

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в подкрепа на центровете за операции по сигурността с нови приложения на изкуствения интелект и други базови технологии, за прилагането на законодателството на Европейския съюз в областта на киберсигурността. Конкурс DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-06-ENABLINGTECH – ​Нови приложения на AI и други активиращи технологии за оперативни центровеОще

DIGITAL-2023-SKILLS-05-SPECIALEDU – Специализирани образователни програми в ключови области Целите на програмата са: да се създадат и предоставят специализирани образователни програми във висшето образование, като например бакалавърски и магистърски програми (на ниво 6,7 по Международната стандартна класификация на образованието или еквивалентно); разработване на свързани самостоятелни модули/курсове (онлайн или присъствени), които водятОще