„Целта на тази среща бе поискана първо от тези общности след като направихме подобна със спортните клубове. Ден по-рано имахме друга среща със свободните и независими творци. Отговорихме им и направихме връзка с РЗИ. Нашата роля в случая е по-скоро на организатори и медиатори. Няма как аз да тълкувам ЗаповедОще