Само за седмица новооткритата приемна в подкрепа на бизнеса в Бизнес инкубатор – Бургас е консултирала повече от 50 местни фирми. От всички постъпили досега запитвания най-голям е интересът към мерките от Агенцията по заетостта – „Запази ме“, продължението на мярката „60/40“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор наОще

Само за седмица новооткритата приемна в подкрепа на бизнеса в Бизнес инкубатор – Бургас е консултирала повече от 50 местни фирми. От всички постъпили досега запитвания най-голям е интересът към мерките от Агенцията по заетостта – „Запази ме“, продължението на мярката „60/40“ и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор наОще