Домашният социален патронаж в Бургас променя начина, по който ще се записват новите потребители. Промяната се прави поради увеличените заявки на нови потребители, желаещи да ползват социалната услуга и предвид епидемиологичната обстановка в града и страната. Новите потребители ще сключват договори за ползване на социалната услуга, но БЕЗ предоставяне наОще