Сградата на бургаската Служба за пожарна безопасност ще претърпи най-сериозният ремонт от своето изграждане до сега, като по време на изпълнение на дейностите ще бъдат въведени мерки за енергийна ефективност. Очакванията са след завършване на ремонтните дейности, обновените сгради да са в клас „B“ на енергопотребление и спестената енергия даОще