Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още

Програмата предоставя подкрепа чрез обучения, в които може да се участва като ментор или като обучаемо лице в 5 тематични области: публични сгради; частни сгради; обществено осветление; транспорт; междусекторни теми. Допустими за участие в поканата са представители на:  регионални или местни власти или техни енергийни/климатични агенции от 44 държави; другиОще