Немската гимназия в Бургас обмени идеи с партньори по програма „Еразъм +“. Тя беше домакин на екипи от училища от Испания, Словения и Швеция. Инициативата е екологична и свързана със 17-те цели на ООН за устойчиво развитие. С иновативни методи, творчески ателиета и посещения на тематични обекти бургаските ученици иОще

Планът за интегрирано развитие на Община Бургас (ПИРО), който определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие за периода 2021-2027 г. вече има своя интернет платформа. Всеки, които проявява интерес може да се ориентира какво е направено и какво предстои. Уебсайтът предоставя на своите посетителите подробна информация за вече реализиранитеОще

Европейската комисия, публикува разпределението на средствата по инструмента REACT-EU за 2022 г. Около 11 млрд. евро (по текущи цени) ще бъдат на разположение по линия на политиката на сближаване във всичките 27 държави- членки на ЕС. Те ще допълнят предоставените им през 2021 г. почти 40 млрд. евро, за прилаганетоОще

Страната ни е включена за първи път в програмата за териториално сътрудничество „ИНТЕРРЕГ Средиземно море“ 2021-2027 с проектобюджет от 230 млн. евро. Средствата са осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и национален принос от държавите-участници. България ще има достъп до европейско финансиране за изпълнение на съвместни проекти заедно сОще