Европейският парламент гласува България и Румъния да влязат в Шенген до края на 2023 г. В резолюция, приета с 526 гласа „за“, 57 гласа „против“ и 42 гласа „въздържал се“, Парламентът подчертава, че двете страни вече са изпълнили необходимите изисквания за приемане в Шенген. Членовете на ЕП изразяват съжаление заОще

До 10 февруари 2022 г. всеки млaд човек в страната на възраст между 18 и 24 години може да кандидатства за участие в инициативата I love EU – неформална образователна иницитива, който има за цел да предостави на младите хора ценни знания и опит за начина на взимане на решенияОще