Шестокласници от училище „Епископ Константин Преславски” проявиха интерес към сърдечния масаж, докато бяха гости на Факултета по обществено здраве и здравни грижи към университет „Проф. Д-р Асен Златаров”. Главен асистент д-р Моника Обрейкова, асистент Златина Денева и старши преподавател Петя Стефанова показаха на учениците практичните кабинети. Повечето от децата поискахаОще