„Взехме допълнителни мерки за безопасност на пациентите. В началото на отделението имаме сортировъчен пост, където пациентите биват преценяни, извършва им се интервю за евентуална епидемиологична анамнеза. Пациенти, които са имали контакт с covid положителни или идват държави с епидемия се изолират в специален изолатор. Пациенти, които няма епидемиологична анамнеза, ноОще