Европейската комисия прие споразумение за партньорство с България на стойност 11 млрд. евро. В него се определя инвестиционната стратегия на страната в областта на политиката на сближаване за периода 2021—2027 г. Фондовете по линия на политиката на сближаване ще насърчават икономическото, социалното и териториалното сближаване в българските региони и щеОще

Европейската комисия даде „зелена светлина“ на българския План за възстановяване и устойчивост“, обяви  на 06.04 при посещението си в страната ни, председателят на Комисията Урсула фон дер Лайен. Сега Съветът на ЕС по правило разполага с 4 седмици, за да приеме предложението на ЕК за одобряването на Плана. Планът заОще

Европейската комисия представи Допълнителен делегиран акт за климата по Регламента за таксономията , отнасящ се до смекчаването на изменението на климата и адаптирането към това изменение и обхващащ определени дейности във връзка с природния газ и ядрената енергия. Колегиумът на членовете на Комисията постигна политическо съгласие по текста, който щеОще

Община Бургас, Университетът „Проф. д-р Асен Златаров“, „Лукойл Нефтохим Бургас“ и италианската фирма в сферата на приложните биотехнологии „EUROVIX SPA“ започват изпълнението на проект, който ще подобри екологичната обстановка в Бургаския регион и ще позволи по ефективното използване на водите в язовир „Мандра“. Проектът LIFE WATEROIL като инициатива, подобряваща екологичнатаОще

Европейската комисия стартира нов инструмент за самооценка на дигиталните умения, за да помогне на учащите и професионалистите да разберат нивото си на цифрови умения въз основа на рамката за цифрови компетенции. Потребителите ще трябва да завършат тест, като отговорят на инструмента за самооценка на набор от въпроси, за да получатОще

Европейската седмица на спорта е инициатива на Европейската комисия, с която се насърчават спорта и физическата активност в цяла Европа. През 2021 г. за седми пореден ще бъде отбелязана и в България с различни спортни събития и прояви под мотото „Време е да Бъдеш активен отново, нищо не може даОще

Темите в предаването: – Одобрен е работният проект на новата Оперативна програма „Развитие на регионите“ за периода 2021-2027 г., който страната ни ще внесе за преговори в ЕК. – Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана за участие в информационен ден по процедура заОще