По идея на Почетното консулство на Австрия с подкрепата на Община Бургас и Културния съюз „Blaues Fenster“ се предвижда представяне на експозиция на музея „Тиха нощ“ от град Ваграйн в Бургас. Конкретният период ще бъде обявен по време на официалната визитата в Бургас от 12 до 15 май на заместник-кметаОще