Колекция от нови седем бронзови фигури на тракийски конник е изложена в залата на Археологическия музей в Бургас. Находките са от II – III век. Фигурите са тематично свързани и са части към композиции, съставени от три елемента – конникът и конят стъпил върху фундамент. Фундаментът от една страна засилваОще