Програма УРБАКТ IV обяви поканата за добри практики в периода 15 април – 30 юни 2024 г. Поканата има за цел да идентифицира добри практики, прилагани от европейските местни власти. Практиките, отличени по поканата ще получат етикет по Програма УРБАКТ, ще бъдат популяризирани на европейско и национално ниво, и щеОще

С общ бюджет от 90 милиона евро от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР),  тази покана има за цел да засили устойчивото градско развитие във всички европейски градове.  Темите на поканата са: – Енергиен преход: експериментиране и проучване на реални иновативни решения, които биха осигурили достъпни, сигурни и по-чисти местниОще

Наградите се връчват за признание на онези градове, които използват иновациите, за да подобрят живота на своите граждани. Могат да кандидатстват градове с минимум 50 000 жители от държави членки на Европейски съюз и страни, асоциирани към „Хоризонт Европа“. Победителят в категорията „Европейска столица на иновациите“ за 2024 г. щеОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още