Европейската комисия отвори за кандидатстване две покани за създаване и разпространение на информация в цифров вид и в иновативни аудиоформати от европейски медии. Общият бюджет на поканите възлиза на 9,5 млн. евро. Целта е да се насърчи независимото отразяване на европейски въпроси чрез аудио формати, както и да се предоставиОще

Eвропейската комисията обяви нови покани за представяне на предложения в подкрепа на научните изследвания в рамките на действията „Мария Склодовска-Кюри“, част от програмата на Европеския съюз за научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“. Финансирането ще подкрепи и осигури работни места на около 10 000 талантливи изследователи от цял свят наОще

Темата на тазгодишното издание е  – „Сила за младите хора“. Целта на инициативата е да бъдат отличени проекти, финансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) и/или Европейския фонд за гарантиране на земеделието (ЕФГЗ), които насърчават продоволствената сигурност, устойчивостта на околната среда и социално-икономическата структура на селскитеОще

Отворените конкурси по програма „Цифрова Европа“ са в няколко направления: за пространства за данни; цифрови умения; изкуствен интелект; здравеопазване; езикови технологии. Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-SKILLS – Data Space for Skills Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-MANUFSPACE – Data Space for Manufacturing Конкурс DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06-HEALTHCARE-AI Направление „Облачно пространство за данни“: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-06 Направление „Облачно пространство и изкуствен интелект: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-search?tenders=false&programmePart=&callIdentifier=DIGITAL-2024-AI-06Още

Управляващият орган на Програма „Развитие на човешките ресурси“ отваря за кандидатстване от Министерството на здравеопазването Компонент 2 на мярката „Специализация в здравеопазването +“. Бюджетът на операцията е 15 милиона лв. С мярката ще бъде финансово подкрепено професионалното развитие на обучаващи се специализанти в здравеопазването по специалности с най-голям недостиг отОще

Connecting Europe Facility Digital Programme 2021-2027

Това ще се случи с реализацията на два български проекта. Те получиха финансиране от Механизма за свързване на Европа, по който Министерството на транспорта и съобщенията е координатор за България. Над 3,36 млн. евро са одобрени за изграждане и внедряване на 5G инфраструктура по трансграничен коридор София – граница съсОще

Темите в предаването: През месец ОКТОМВРИ 2020 година предстои да се отвори СХЕМА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ПОМОЩ „ПОДКРЕПА ЗА МАЛКИ ПРЕДПРИЯТИЯ С ОБОРОТ НАД 500 000 ЛЕВА ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ПАНДЕМИЯТА COVID-19“ 286 проектни предложения са подадени в рамките на приема по подмярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанстваОще