Стартира публично обсъждане па проекта за Споразумение за партньорство на РБългария за 2021-2027г. Споразумението е националният стратегически документ, очертаващ рамката за управление на средствата от европейските фондове в България през програмния период 2021 – 2027 г., в който се определя стратегията на държавата членка и нейните приоритети за изпълнение наОще