Доцент Йордан Георгиев от катедра „Физиология, патофизиология, химия и биохимия“ към Медицински факултет на университета „Проф. д-р Асен Златаров“ беше отличен от Министерството на образованието и науката с награда „Питагор“. Тя е за млад учен с принос в областта на природните и инженерните науки за 2023 година. Неговият принос еОще