„ДоброТворците от Бургас“, които са доброволци към общинската инициатива „Бургас харесва младите“, не ограничават дейността си само до организиране и участие в състезания, културни събития и разнообразни програми. Те отдавна са се доказали като ценители и пазители на бургаската природа. Затова често се включват в акции за почистване, залесяване иОще