Редовното 12-то заседание на Общински съвет – Бургас, което се провежда в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, предвид усложнената епидемична обстановка отново ще бъде закрито за граждани. Допуска се присъствието на по един представител на медия от средствата за масова комуникация. Осигурено е видеоизлъчване на адрес: http://84.54.187.201:8080/index.html ДВАНАДЕСЕТОТО ЗАСЕДАНИЕОще

Заседанието на Общински съвет – Бургас днес се провежда в сградата на СПОРТНА ЗАЛА „БОЙЧО БРЪНЗОВ“, находяща се в ж.к. „Зорница“.  Предвид указанията на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и борба с коронавирусната инфекция (COVID-19) заседанието ще е закрито за граждани и медии.  Осигурено е видеоизлъчване. ПРОЕКТ НАОще