Община Поморие организира тридневен рибен фестивал в изпълнение на проект „Насърчаване развитието и популяризирането на рибарството на територията на община Поморие“, BG14MFOP001-4.082-0001-C01, финансиран по процедура BG14MFOP001-4.82 – МИРГ Поморие Мярка 5 „Засилване на ролята на рибарската общност на МИРГ „Поморие“ в местното развитие и управлението на местните ресурси в областтаОще