„На 6 февруари гражданите и гостите на Бургас отбелязват едно паметно събитие-Освобождението на града от османско иго. Този празник има своята традиция. В Държавен архив е запазена една от първите протоколни книги на Общински съвет, в която е словото на кмета на града Ясен Русалиев, който през 1881г. призова даОще

“ Миналата година бе изключително усилена и работеща за Бургаския архив. Продължаваме да обогатяваме историята на Бургас и района с нови документи. През 2020-та регистрирахме 7 нови фонда. Обособихме 558 архивни единици, което представлява 10 м. и 11 см. документи, но тези които се съхраняват в архива са 3 266Още

Как община Бургас се е грижила непосредствено след Освобождението за здравето на хората? По тази тема ще разговаряме в предаването „Барометър с Данка Георгиева, директор на Дирекция „Регионален държавен архив“ – Бургас. „Много архиви показват, че грижата на общината е била постоянна за опазване здравето на хората. Още в първияОще

Община Бургас предаде на Държавния архив 1000 снимки, които отразяват периода на извънредното положение, обявено за предотвратване разпространението на коронавируса. Инициативата „Фотоархив на Covid -19“ стартира по време на извънредното положение, а направените кадри показват как пандемията промени начина на живот на всеки от нас. „По този нетрадиционен начин стартираОще