Кетъринг в класните стаи с индивидуални опаковки за всяко дете, график за училищния стол, за да не се допуска смесване на класове и изнесени кътове за хранене във фоайетата на училището. Тези предложения, свързани с предстоящото начало на новата учебна година в условията на епидемична ситуация, бяха обсъдени от комисиятаОще