“ Удовлетворени сме от факта, че още преди повече от 7-8 години БСУ започна да работи на електронната платформа moodle. Всички преподаватели могат да качат лекциите си в различни варианти, до които студентите имат достъп. Освен, че те могат да четата лекции, преподавателите им поставят различни задачи, които те трябваОще