Дезинфекционна станция – Бургас започна първите за годината пръскания срещу ларви на комари. Обработката обхваща регистрирани водни биотопни зони с биологични препарати, които са безопасни за хора, бозайници, пчели, риби и птици. Пръсканията се извършват по следния график: Г Р А Ф И К за  ларвицидна обработка на биотопи наОще