„Напълно сме наясно със значението на всеки съд за държавността във всеки регион. Целта ни е балансиране на натовареността и специализация на съдиите, да повишим качеството на правосъдието наред с вътрешна оптимизация на съдилищата“ – с тези изводи приключи публичното обсъждане на разработените модели за реформа на съдебната карта наОще