„Продължава дистанционната форма на обучение до края на учебните занятия. Учебната година ще приключи в до сега обявените срокове, по Заповед на министъра без да се удължават сроковете. В област Бургас във всички училища има електронна форма на преподаване“.-сподели за Общинско радио „“Гласът на Бургас“ инж. Виолета Илиева-началник на РУО-Още