По повод отбелязването на Световния ден за борба с наркоманиите и Международния ден за борба с нелегалния трафик на наркотици – 26 юни, Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център Бургас провеждат поредица от инициативи, с които да насочат вниманието на децата и младежите от Бургас и областта къмОще