Община Бургас, в партньорство с „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД и „Овергаз Мрежи“ АД, е готова да кандидатства с проектно предложение „Инвестиции в развитието на Индустриален парк – Бургас“ по процедура BG-RRP-3.007, Програма за публична подкрепа за развитието на индустриални райони, паркове и подобни територии за привличане наОще